FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७९ ) का लागि निवेदन दिने बारे सूचना

दस्तावेज: 

यस बारागढी गाउँपालिकाको लागि कलैया बजार क्षेत्र को ३०० मि.वरिपरी भित्र घर भाडाको लागि आवश्यता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ब्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Pages