FAQs Complain Problems

८०/८१

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना यस बारागढी गाउँपालिकाको वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष श्री पन्नालाल प्रसाद साह तेली ज्यूद्धारा उदघाटनका दृष्यहरु

५०% अनुदानमा यस बारागढी गाउँपालिकाका कृषकहरुलाई चैते धानको विउँ यस पालिकाका अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जयसवाल , प्र.प्र.अधिकृत सुनिल प्रसाद केशरीद्धारा वितरणका दृष्यहरु

विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages